02.10.2019

Ważna informacja dla studentów I roku!

Uruchomienie wniosków o stypendium socjalne w USOSweb


Komunikat Pani Prorektor ds. Studenckich, dr hab. Anny Siwik, prof. nadzw. w sprawie zmiany terminów oraz formy składania wniosków o stypendium socjalne, stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi.

Termin składania wniosków o powyższe świadczenia zostaje przedłużony do 11 października 2019 r. (tj. do piątku).

Forma składania wniosków:

  • Stypendium socjalne – poprzez elektroniczny formularz w USOSweb dostępny od 3 października br. (po rejestracji w systemie wniosek wraz z oświadczeniem o dochodach oraz załącznikami należy złożyć w Dziekanacie Wydziału);
  • Stypendium dla osób niepełnosprawnych  - poprzez formularz w wersji papierowej dostępny na stronie DSS oraz serwisach informacyjnych Wydziałów AGH;
    Wzór wniosku o stypendium dla osób niepełnosprawnych do pobrania
  • Zapomoga – prosimy o wstrzymanie składania wniosku do czasu uruchomienia elektronicznego formularza w USOSweb; w wyjątkowych sytuacjach dopuszcza się złożenie wniosku w formie papierowej.

Wnioski w USOSweb dostępne są w zakładce Dla wszystkich.