29.08.2019

Uruchomienie rejestracji wniosków w systemie Wirtualna Uczelnia


Uprzejmie informujemy, że studenci, od drugiego roku I stopnia oraz drugiego roku II stopnia wzwyż, zainteresowani ubieganiem się o stypendia na rok akademicki 2019/20, tj.: socjalne wraz ze zwiększeniem, dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogę, mogą już składać wnioski w formie elektronicznej w systemie Wirtualna Uczelnia (WU), poprzez zalogowanie się do indywidualnych kont studenckich i wypełnienie formularza.

Instrukcja wypełniania elektronicznego wniosku stypendialnego w WU

Przypominamy, że rejestracja wniosku w systemie WU nie zwalnia z obowiązku złożenia oryginału wniosku wraz niezbędnymi załącznikami w formie papierowej w dziekanacie macierzystego Wydziału.

W przypadku ubiegania się o stypendium rektora, prosimy o zapoznanie się z obowiązującym od 1 października Regulaminem świadczeń dla studentów AGH (istotne zmiany!) oraz pobranie formularza wniosku z serwisów informacyjnych DSS i stron wydziałów AGH, a także złożenie wniosków w formie papierowej w miejscach wskazanych poniżej:

  1. stypendia rektora za średnią ocen dla studentów od II roku studiów studiów I i II stopnia - dziekanaty Wydziałów w godzinach obsługi studentów ustalanych indywidualnie przez każdy dziekanat
  2. stypendia rektora dla I roku oraz stypendia rektora za osiągnięcia dla studentów od II roku studiów studiów I i II stopnia - w Dziale Spraw Studenckich (paw. C-1, pok. 111) w godzinach 8.00 - 15.00.

Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: http://www.dss.agh.edu.pl/swiadczenia/

Informujemy również, że I rok studiów I i II stopnia jest obsługiwany przez Uniwersytecki System Obsługi Studiów (USOS). Studenci zostaną poinformowani o możliwościach logowania do tego systemu oraz rejestrowania wniosków w osobnym komunikacie.

Za utrudnienia przepraszamy!