06.09.2022

Terminy składania wniosków o stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023


Komunikat Prorektora ds. Studenckich prof. dr. hab. inż. Rafała Dańko w sprawie terminów składania wniosków o stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023

Rodzaj wniosku
 
 
Termin składania wniosków
 
 
Miejsce składania wniosków
 
wnioski o stypendium rektora dla studentów
I roku
 
od 10 do 17 października
2022 r. (poniedziałek)
 
 
Dział Spraw Studenckich*
 
wnioski o stypendium rektora, w których wykazano osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe  
do 7 października
2022 r. (poniedziałek)
 
 
Dział Spraw Studenckich*
 
wnioski o stypendium rektora, w których wykazano jedynie wysoką średnią ocen  
do 7 października
2022 r. (poniedziałek)
 
 
Dziekanaty Wydziałów
 

*Wniosek o stypendium rektora można złożyć w Dziale Spraw Studenckich osobiście w łączniku budynków C-1/C-2 pok. 127 w godzinach 7:30-15:30 lub przekazać do odpowiedniej skrytki na portierni w budynku C-1 w godzinach otwarcia Uczelni.

UWAGA!

  1. Zmianie ulega sposób przyznawania stypendiów rektora za średnią ocen oraz osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe. W związku z tym, obecnie procedowane są zmiany w Regulaminie świadczeń dla studentów AGH dotyczące procesu przyznawania stypendiów rektora.
  2. Aktualizacji Regulaminu świadczeń dla studentów AGH należy się spodziewać na koniec września br. Nowe zapisy wejdą w życie 1 października br.
  3. Stypendia rektora w roku akademickim 2022/2023 przyznawane będą w oparciu o listę rankingową ustaloną na podstawie sumy punktów uzyskanych za średnią ocen oraz punktów za każde uznane osiągnięcie naukowe, artystyczne lub sportowe. Szczegółowa punktacja znajdzie się w Regulaminie świadczeń dla studentów AGH oraz zostanie opublikowana na stronie internetowej Działu Spraw Studenckich.
  4. Liczba możliwych do przyznania stypendiów rektora na poszczególnych kierunkach studiów zostanie ustalona w terminie do 31 października 2022 r.
  5. Wnioski o stypendium rektora będą podlegać rozpatrzeniu w terminie do 25 listopada 2022 r.
  6. Aplikowanie o stypendium rektora w roku akademickim 2022/2023 zostanie uruchomione w systemie USOSweb w dniu 23 września 2022 r.