23.06.2022

Terminy składania wniosków o stypendia na semestr zimowy 2022/2023


Komunikat Prorektora ds. Studenckich prof. dr. hab. inż. Rafała Dańko w sprawie terminów składania wniosków o stypendia na semestr zimowy 2022/2023 (do pobrania)

Wnioski o stypendium socjalne oraz stypendium dla osób niepełnosprawnych należy składać w Dziekanatach Wydziałów w terminie do 3 października 2022 r. (poniedziałek).

Wniosek należy wypełnić w systemie USOSweb, wydrukować i podpisać. Wnioski zarejestrowane w systemie, ale nie złożone w dziekanacie Wydziału nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Terminy składania wniosków o stypendia rektora zostaną ogłoszone w późniejszym terminie - nie później niż 5 września br.

Wnioski o stypendium socjalne i stypendium dla osób niepełnosprawnych na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023 zostaną uruchomione w systemie USOSweb w dniu 1 lipca br.