09.01.2020

Szkolenie dotyczące finansowania i rozliczania działalności studenckiej

W imieniu Pani Prorektor ds. Studenckich prof. Anny Siwik zapraszamy na spotkanie o charakterze szkoleniowym, dotyczące finansowania i rozliczania szeroko pojętej działalności studenckiej.


Spotkanie odbędzie się w dniu 24 stycznia 2020 roku w godzinach 10:00 – 11:30 w sali audytoryjnej pawilonu U-2.

Zaproszeni goście:
1. Z-ca Kwestora ds. finansowych – Pani Joanna Sajdłowska,
2. Z-ca Dyrektora CTT ds. przedsiębiorczości akademickiej – Pan Dominik Kowal (lub inny przedstawiciel CTT),
3. Kierownik Działu Zamówień Publicznych – Pani Dorota Achrem-Achremowicz,
4. Kierownik Aparatury Naukowo –badawczej i importu – Pan Grzegorz Nizioł,

Ponadto w spotkaniu wezmą udział:
1. Prorektor ds. Studenckich,
2. Pełnomocnicy Rektora ds. Kół Naukowych Pionów Górniczego i Hutniczego,
3. Pracownicy Zespołu Obsługi Organizacji Studenckich DSS.

Spotkanie skierowane jest w szczególności do:
• studentów, którym przyznano Grant Rektora 2020,
• członków wszystkich Kół Naukowych i organizacji studenckich działających na terenie AGH,
• studentów URSS oraz WRSS,
• innych studentów realizujących projekty ze środków pozyskanych z AGH,
• opiekunów Kół Naukowych oraz innych osób wspierających działalność studencką.

Spotkanie poprowadzą studenci z Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego.

Organizowane spotkanie będzie miało formę dialogu pomiędzy studentami i przedstawicielami administracji uczelni. Poruszana problematyka oraz odpowiedzi zaproszonych gości – autorytetów w zakresie prowadzonej działalności, będą stanowiły materiał edukacyjny dla środowiska studenckiego, czego konsekwencją będzie opracowanie przez DSS materiału edukacyjnego dla studentów w zakresie finansowania i rozliczania działalności studenckiej.
W celu usprawnienia organizacji spotkania prosimy o wcześniejsze przesłanie propozycji pytań, opisów pojawiających się problemów lub innych sugestii na adres: dss*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl.

Uwaga!!! Obecność obowiązkowa przedstawiciela:
• każdego Grantu Rektora w edycji 2020, który uzyskał środki finansowe na realizację projektu,
• każdego Koła Naukowego, które prowadzi czynną działalność w Uczelni,
• każdej organizacji studenckiej działającej w AGH,
• WRSS każdego Wydziału AGH.

Podczas spotkania będzie prowadzona lista obecności.

Serdecznie zapraszamy!