23.01.2020

Stypendium socjalne dla studentów I roku II stopnia w roku akademickim 2019/2020


Uprzejmie informujemy, że w przypadku studentów rozpoczynających studia II stopnia w AGH od semestru letniego roku akademickiego 2019/20 i ubiegających się o stypendium socjalne, ustala się następujący sposób postępowania:

1. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w AGH i kontynuują studia na tym samym Wydziale oraz pobierali stypendium socjalne w semestrze zimowym składają wnioski w formie papierowej bez konieczności dołączania dokumentów potwierdzających dochody, chyba że sytuacja materialna rodziny uległa zmianie.

2. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w AGH i kontynuują studia na innym Wydziale AGH, składają wnioski w formie papierowej z kopią kompletu dokumentów złożonych w semestrze zimowym na poprzednim Wydziale. W takich przypadkach, pracowników dziekanatów prosimy o współpracę w zakresie przekazywania kopii dokumentów, potwierdzonych za zgodność z oryginałem.

3. Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia na innej uczelni lub nie pobierali stypendium socjalnego na 7. semestrze studiów I stopnia w AGH wypełniają wnioski o stypendium socjalne w USOSweb i składają je w formie papierowej wraz z kompletem dokumentów.

Wnioski należy składać w dziekanatach Wydziałów AGH w terminie do 28 lutego 2020 roku.

Przypominamy, że wszyscy studenci pobierający stypendium socjalne w semestrze zimowym zobowiązani są do złożenia oświadczenia o braku zmiany sytuacji materialnej.