12.10.2021

Stypendium ArcelorMittal Poland S.A.


Uprzejmie informujemy, że na podstawie umowy zawartej na kolejny rok akademicki pomiędzy AGH a firmą ArcelorMittal Poland S.A. studenci 1 i 2 semestru studiów drugiego stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa, mogą się starać o przyznanie stypendiów za osiągnięcia naukowe, fundowanych przez ArcelorMittal Poland S.A.

Stypendia przyznane dla 2 studentów, na okres 9 miesięcy (od października 2021 do czerwca 2022) wynosić będą 900,00 zł brutto miesięcznie.  

Regulamin przyznawania stypendiów ArcelorMittal Poland S.A. (do pobrania)
Wniosek o stypendium ArcelorMittal Poland S.A. (do pobrania)

Do wniosku o stypendium ArcelorMittal Poland S.A. należy załączyć poniższe dokumenty: 
- Informacja administratorów danych osobowych,  
- Zgoda na przetwarzanie danych oraz  rozpowszechnianie wizerunku przez AGH
- Zgoda na przetwarzanie danych oraz rozpowszechnianie wizerunku przez ArcelorMittal
- Oświadczenie do celów podatkowych

Wnioski wraz z wymaganą dokumentacją oraz prezentacją, należy składać w Dziekanacie Wydziału w terminie do 31.10.2021 r.