25.06.2020

Stypendia Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia w roku akademickim 2020/2021

W roku akademickim 2020/2021 Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia planuje przyznać 400 stypendiów w wysokości 6 000 zł.


Stypendium przeznaczone jest dla studentów przyjętych na I rok studiów stacjonarnych I stopnia pochodzących z miejscowości liczących poniżej 30 000 mieszkańców, w których rodzinach średni miesięczny dochód na jednego członka rodziny w 2019 roku nie przekroczył kwoty 1 350 zł netto.

W ramach współpracy z Fundacją, Uczelnia zobowiązana jest do potwierdzenia danych oraz statusu osób ubiegających się o stypendium oraz beneficjentów programu.

Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem programu stypendialnego PIERWSZY ROK - https://www.fejj.pl/Home/Terms/3

Komunikat Pani Prorektor ds. Studenckich dr hab. Anny Siwik, prof. nadzw. w sprawie stypendiów Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

Wykaz danych kontaktowych do osób zajmujących się potwierdzaniem statusu studenta oraz zaliczenia 1 semestru studiów na potrzeby Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia.

Nazwa wydziału Imię i nazwisko Adres mailowy Numer telefonu
Górnictwa i Geoinżynierii Małgorzata Klimek mklimek@agh.edu.pl 12 617 20 51
Dominika Klimczyk dklimcz@agh.edu.pl 12 617 20 50
Inżynierii Metalii i Informatyki Przemysłowej Dziekanat WIMiIP soc-met@agh.edu.pl 12 617 47 99,
12 617 25 50
Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej kierunek: Automatyka i Robotyka Małgorzata Tabor mtabor@agh.edu.pl 12 617 45 66
kierunek: Computer Science Anna Jasuba jasuba@agh.edu.pl 12 617 28 05
kierunek: Elektrotechnika  Alina Wącławska awaclaw@agh.edu.pl 12 617 48 93
kierunek: Informatyka, Mikroelektronika w Technice i Medycynie Małgorzata Frączek fraczek@agh.edu.pl 12 617 48 92
kierunek: Inżynieria Biomedyczna Angelika Burgknap-Rumian biomed@agh.edu.pl 12 617 28 60
Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Małgorzata Matoga dziekanat@iet.edu.pl 12 617 51 74
Inżynierii Mecchanicznej i Robotyki Piotr Kalukiewicz pkaluki@agh.edu.pl 12 617 47 13
Geologii, Geofizyki i ochrony Środowiska Anna Kurowska-Capik akcapik@agh.edu.pl 12 617 46 03
Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Agnieszka Kantor - Dużyk duzyk@agh.edu.pl 12 617 22 51
Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Barbara Zientara barbaraz@agh.edu.pl 12 617 25 19
Odlewnictwa Joanna Cholawa cholawa@agh.edu.pl 12 617 27 18
Metali Nieżelaznych Ewa Kurkowska Mróz kurkowskamroz@agh.edu.pl 12 617 26 90
Renata Konopczak  rekon@agh.edu.pl 12 617 26 79
Wiertnictwa, Nafty i Gazu Marek Indyk mindyk@agh.edu.pl 12 617 22 02
Zarządzania Agnieszka Skowron askowron@zarz.agh.edu.pl 12 617 43 02
Energetyki i Paliw kierunek: Energetyka, Energetyka Odnawialna i Zarządzanie Energią Elżbieta Gołdasz energetyka@weip.agh.edu.pl 12 617 51 83
kierunek: Technologia Chemiczna, Paliwa i środowisko Małgorzata Rumian-Tomala technologia@weip.agh.edu.pl 12 617 31 61
Fizyki i Informatyki Stosowanej Katarzyna Hamerla dziekanat@fis.agh.edu.pl 12 617 49 80,
12 617 29 50
Matematyki Stosowanej Edyta Kasprzycka ekasprzycka@wms.mat.agh.edu.pl 12 617 33 73
Magdalena Węglowska magweg@wms.mat.agh.edu.pl 12 617 31 67
Humanistyczny Katarzyna Włodkowska-Łoziak loziakk@agh.edu.pl 12 617 43 90