09.10.2019

Stypendia ArcelorMittal Poland S.A.


Uprzejmie informujemy, że na podstawie umowy zawartej w dniu 26 września 2019 roku pomiędzy AGH a firmą ArcelorMittal Poland S.A. studenci I i II semestru studiów drugiego stopnia kierunków Metalurgia oraz Automatyka i Robotyka starać się mogą o przyznanie stypendiów za osiągnięcia naukowe, fundowanych przez ArcelorMittal Poland S.A.

Szczegółowe informacje dostępne są w zakładce Stypendium ArcelorMittal