22.11.2021

Stypendia ArcelorMittal Poland S.A. przyznane!


Uprzejmie informujemy, że Komisja Stypendialna w składzie:
- Karolina Muza-Adamiec  Szef Kampus, Odpowiedzialność Biznesu, Różnorodność i Employer Branding AMP S.A.,
- Ewelina Magulska - Specjalista ds. rozwoju AMP S.A.,
- Krzysztof Krupa  - Kierownik linii AMP S.A.,
- prof. dr hab. inż. Rafał Dańko - Prorektor ds. Studenckich AGH,
- dr inż. Grzegorz Michta - Prodziekan Wydziału IMiIP AGH,
- dr hab. Bartosz Handke, prof. AGH - Prodziekan Wydziału IMiC AGH
dokonała rozdziału stypendiów fundowanych przez ArcelorMittal Poland S.A.

Stypendia kierowane były do studentów studiów drugiego stopnia z kierunku Inżynieria Materiałowa.

Stypendia otrzymali:
1. Anna Maria Krautwurst - Wydz. IMiC
2. Sylwester Chłopek - Wydz. IMiIP

Laureatom stypendiów serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych osiągnięć!