14.10.2020

Stypendia ArcelorMittal Poland S.A.


Uprzejmie informujemy, że  na  podstawie  umowy  zawartej na  kolejny rok akademicki pomiędzy AGH a firmą ArcelorMittal Poland S.A. studenci 1 i 2 semestru studiów drugiego stopnia kierunku Inżynieria Materiałowa mogą się starać o przyznanie stypendiów za osiągnięcia naukowe, fundowanych przez ArcelorMittal Poland S.A.

Pismo Prorektora ds. Studenckich, prof. dr hab. inż. Rafała Dańko

Regulamin przyznawania stypendiów ArcelorMittal Poland S.A.

Wniosek o przyznanie stypendium ArcelorMittal Poland S.A.

Informacja Administratora Danych Osobowych

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku i przetwarzanie danych (AGH)

Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku i przetwarzanie danych (AMP)

Oświadczenie do celów podatkowych