20.08.2019

Rejestracja wniosków o stypendium socjalne w systemie Wirtualna Uczelnia


Uprzejmie informujemy, że ze względów technicznych (zmiana wzorów wniosków o stypendia) rejestrowanie wniosków o stypendium socjalne zostanie odblokowane w pierwszym tygodniu września br.

Informacja o możliwości rejestrowania wniosków zostanie udostępniona w komunikatach WU.