13.09.2019

Regulamin działalności organizacji studenckich, organizacji doktorantów oraz stowarzyszeń uczelnianych


Regulamin  działalności  uczelnianych  organizacji  studenckich, organizacji doktorantów oraz stowarzyszeń uczelnianych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie wprowadzony Zarządzeniem Nr 38/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 9 września 2019 r.