31.05.2022

Rada Kół Naukowych AGH zainaugurowała działalność

Rada została powołana na kadencję 2022–2023 z inicjatywy Uczelnianej Rady Samorządu Studentów AGH.


23 maja 2022 r. odbyło się inauguracyjne zebranie walne Rady Kół Naukowych AGH.

Cele Rady to:

  • zwiększenie integracji kół naukowych AGH poprzez wspólne kanały komunikacyjne oraz organizację wydarzeń i imprez integracyjnych
  • poszerzenie kompetencji miękkich członków kół naukowych poprzez organizację szkoleń
  • współpraca z Pełnomocnikami Rektora ds. Kół Naukowych w ramach organizacji wydarzeń dla członków kół naukowych, zapewnienia wsparcia merytorycznego, organizacyjnego i materialnego dla działalności kół
  • reprezentowanie kół naukowych przed władzami AGH oraz poza uczelnią
  • współpraca kół naukowych z komisjami URSS za pośrednictwem Rady Kół Naukowych jako organu URSS

Szczegóły tutaj