15.03.2021

Konkurs dla Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH

Rozkręć koło z ArcelorMittal Poland!


Zapraszamy do składania wniosków o wsparcie projektów realizowanych w ramach działalności Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH!

Regulamin wsparcia przez ArcelorMittal Poland projektów realizowanych w ramach działalności Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH

Ważne terminy:

15 marca 2021 – ogłoszenie projektu wsparcia przez firmę ArcelorMittal Poland dedykowanego Kołom Naukowym Pionu Hutniczego AGH

15 kwietnia 2021 r. - nieprzekraczalny termin składania wniosków z opisem projektów Kół Naukowych Pionu Hutniczego AGH w ramach wsparcia firmy ArcelorMittal Poland

6 maja 2021 r. - ogłoszenie wyników projektów realizowanych przez Koła Naukowe Pionu Hutniczego AGH

14 maja 2021 r. - termin składania preliminarzy (z uwzględnieniem przyznanych środków) do Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Hutniczego

14 maja – 15 grudnia 2021 r. - termin realizacji projektu

15 grudnia 2021 r. - ostateczny termin zamknięcia rozliczenia finansowego projektu w Dziale Spraw Studenckich

31 grudnia 2021 r. - ostateczny termin składania do Pełnomocnika Rektora ds. Kół Naukowych Pionu Hutniczego sprawozdań merytoryczno-finansowych z realizacji projektu w danym roku