16.09.2019

Komunikat dotyczący wypłaty 10-tego stypendium


Komunikat Pani Prorektor ds. Studenckich, dr hab. Anny Siwik, prof. nadzw. w sprawie wypłaty 10-tego stypendium

10-te stypendium zostanie wypłacone studentom studiów I i II stopnia, którzy:

  • posiadają decyzję administracyjną o przyznaniu stypendium do miesiąca czerwca br.;
  • w miesiącu lipcu br. posiadali status studenta;
  • wyrażą zgodę na zmianę decyzji w zakresie okresu przyznania świadczenia.

UWAGA! Wyrażenie zgody na zmianę decyzji oznacza konieczność jednorazowej wizyty w dziekanacie macierzystego Wydziału w celu podpisania oraz odebrania decyzji administracyjnej, co stanowi podstawę do wypłaty świadczenia.