30.06.2022

It is ME - Konkurs Innowacji Studenckich

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „IT is ME”, którego finał odbędzie się 27 października 2022 r. podczas wydarzenia "IT is ME Festiwal Innowacji Studenckich".


W konkursie może wziąć udział każdy, przynajmniej dwuosobowy, mieszany płciowo zespół studentów, który chce zaprezentować swój potencjał. Mogą w nim wziąć udział zarówno członkowie Kół Naukowych, jak i osoby nie związane z żadnym z nich.

Zachęcamy do zgłaszania wszelkich innowacyjnych projektów powstających z wykorzystaniem technologii IT niezależnie od dziedziny nauki, dyscypliny oraz obszaru tematycznego. Ważne, aby był on społecznie użyteczny.

Zgłoszenia przyjmujemy w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej wydarzenia (www.itisme.agh.edu.pl) do 31 lipca 2022 r.

Do wygrania są nagrody pieniężne: 5 000 zł dla każdego z sześciu najlepszych projektów!

Głównym celem tego przedsięwzięcia jest promocja potencjału naukowego i innowacyjności studentek i studentów AGH oraz stworzenie płaszczyzny do prezentacji Waszych osiągnięć szerszemu gronu odbiorców - w tym firmom z branży IT. Organizowane w październiku wydarzenie będzie ku temu świetną okazją.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem konkursu i wysyłania zgłoszeń. Liczymy na Waszą innowacyjność!