29.03.2021

Druga edycja konkursu "Granty Rektora" 2021


 Mimo ogólnie trudnej sytuacji, z radością informujemy o możliwości ponownego aplikowania do konkursu „Grant Rektora” edycja 2021/IDUB.

Środki na zorganizowanie drugiej tury konkursu pochodzą z realizowanego przez AGH projektu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza i wdrażaniu „Badawczej ścieżki kształcenia” (w ramach Działania 12).

Konkurs skierowany jest do wszystkich kół naukowych AGH, które realizują projekty powiązane z Priorytetowymi Obszarami Badawczymi (POB). Pełny wykaz POBów znajduje się tutaj: https://www.agh.edu.pl/uczelnia-badawcza/priorytetowe-obszary-badawcze/

Szczegółowe warunki udziału w konkursie, sposób aplikowania, kryteria i sposób oceniania,  wymagane dokumenty oraz zasady rozliczania zawiera Regulamin konkursu (do pobrania).

Poniżej harmonogram konkursu:

  • termin składania wniosków – do 30 kwietnia (piątek),
  • ogłoszenie wyników – 17 maja (poniedziałek),
  • termin składania preliminarzy projektów – 21 maja (piątek),
  • termin rozliczenia projektów – 29 października (piątek).

Wszystkich zainteresowanych, zachęcamy do aplikowania!