02.02.2018

Szkolenie pt. Sprawy studenckie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego


Dział Spraw Studenckich zaprasza do udziału w szkoleniu nt.

Sprawy studenckie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego

Termin: 2 lutego 2018 r. (piątek) w godzinach 8:30 - 15:00

Miejsce szkolenia: sala konferencyjna ZNP, Pawilon C2, I piętro, pokój 120

Program szkolenia:

I. Uwagi wprowadzające

 • Autonomia szkolnictwa wyższego
 • Odpowiednie stosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w szkole wyższej
 • Regulamin studiów i inne akty prawa zakładowego

II. Decyzja administracyjna w indywidualnych sprawach studentów i doktorantów

 • Elementy decyzji
 • Przesłanki podjęcia określonych rozstrzygnięć

III. Wpływ orzecznictwa sądów administracyjnych na organy szkoły wyższej

 • Kontrola sądów administracyjnych
 • Rodzaje orzeczeń sądów administracyjnych
 • Prawotwórcza rola orzecznictwa sądowoadministracyjnego

IV. Aktualne orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego:

 • Przyjęcie na studia Skreślenie z listy studentów
 • Odmowa stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie skreślenia z listy studentów
 • Wznowienie studiów Wynik studiów
 • Odmowa wydania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie studiów wyższych
 • Wymierzenie kary dyscyplinarnej
 • Stypendium socjalne
 • Stypendium dla najlepszych studentów
 • Odmowa przyznania we wznowionym postępowaniu stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • Opinia dotycząca wniosku o przyznanie stypendium MNiSW
 • Stypendium doktoranckie

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: dorotami*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl do 12 stycznia 2018r.

Wykładowca: Jacek Pakuła - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pomysłodawca ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej pt. „Pomoc materialna dla studentów i doktorantów” oraz Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Prodziekanów ds. Studenckich. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita, Forum Akademickie) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. „Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism” (Toruń 2014), prelegent w ramach panelu „System stypendiów i kredytów dla studentów” podczas konferencji programowej Narodowego Kongresu Nauki pt. Finansowanie nauki i szkolnictwa wyższego (Łódź, 25-26 maja 2017 r.).

Prezentacja do pobrania