28.09.2017

Szkolenie nt. zasad przyznawania świadczeń z uwzględnieniem uprawnień i obowiązków Dziekana


Dział Spraw Studenckich zaprasza Prodziekanów ds. Studenckich do udziału w szkoleniu nt.

Zasad przyznawania świadczeń z uwzględnieniem uprawnień i obowiązków Dziekana.

Termin: 28.09 (czwartek) w godzinach 8:30 - 11:30

Miejsce szkolenia: sala konferencyjna ZNP, Pawilon C2, I piętro, pokój 120

Program szkolenia:

1. Regulacje prawne ( w tym zmiany przepisów od 1 sierpnia 2017r.).

2. Ogólne zasady przyznawania świadczeń z uwzględnieniem uprawnień i obowiązków Dziekana:

a) organy przyznające świadczenia;
b) procedura przyznawania świadczeń.

3. Kryteria przyznawania stypendiów i zapomóg z Funduszu Pomocy Materialnej:

a) stypendium socjalne;
b) stypendium rektora dla najlepszych studentów;
c) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
d) zapomoga;
e) stypendium ministra.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: dorotami*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl do 8 września 2017r.

Warunkiem organizacji szkolenia jest udział co najmniej 10 osób.

Szkolenie poprowadzi: Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr s.c.

Osoba szkoląca: Pan Piotr Szumliński