05.09.2017

Zaproszenie dla Prodziekanów ds. Studenckich do udziału w szkoleniu

Dział Spraw Studenckich zaprasza Prodziekanów ds. Studenckich do udziału w szkoleniu nt.

Zasad przyznawania świadczeń z uwzględnieniem uprawnień i obowiązków Dziekana.

Termin: 28.09 (czwartek) w godzinach 8:30 - 11:30

Miejsce szkolenia: sala konferencyjna ZNP, Pawilon C2, I piętro, pokój 120

Program szkolenia:

1. Regulacje prawne ( w tym zmiany przepisów od 1 sierpnia 2017r.).

2. Ogólne zasady przyznawania świadczeń z uwzględnieniem uprawnień i obowiązków Dziekana:

a) organy przyznające świadczenia;
b) procedura przyznawania świadczeń.

3. Kryteria przyznawania stypendiów i zapomóg z Funduszu Pomocy Materialnej:

a) stypendium socjalne;
b) stypendium rektora dla najlepszych studentów;
c) stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych;
d) zapomoga;
e) stypendium ministra.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: dorotami*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl do 8 września 2017r.

Warunkiem organizacji szkolenia jest udział co najmniej 10 osób.

Szkolenie poprowadzi: Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr s.c.

Osoba szkoląca: Pan Piotr Szumliński


05.09.2017

Zaproszenie dla pracowników zajmujących się pomocą materialną

Dział Spraw Studenckich zaprasza pracowników zajmujących się pomocą materialną dla studentów i doktorantów do udziału w organizowanych warsztatach, których tematem jest

Wyliczanie dochodu rodziny studenta i doktoranta na potrzeby przyznawania stypendiów socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawa (KPA, ustawa o świadczeniach rodzinnych).

Terminy:

I grupa: 28.09 (czwartek) w godzinach 12-17

II grupa: 29.09 (piątek) w godzinach: 9-14

Max liczebność grup warsztatowych: do 20 osób

Miejsce szkolenia: sala konferencyjna ZNP, Pawilon C2, I piętro, pokój 120

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Osoba szkoląca: Pan Piotr Szumliński

Zgłoszenia drogą mailową na adres dorotami*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl

Organizator: Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr s.c.

Każdy uczestnik otrzyma materiały merytoryczne oraz certyfikat.

Program szkolenia:

1. Regulacje prawne.

2. Kryteria przyznawania stypendium socjalnego .

3. Zasady wyliczania dochodu w rodzinie studenta i doktoranta

a) zmiany w zakresie wyliczania dochodu obowiązujące od 1 sierpnia 2017 r.
b) ogólne zasady wyliczania dochodu.

4. Rozwiązywanie zadań praktycznych z zakresu wyliczania dochodu w szczególności dotyczących:

a) ustalania składu rodziny na potrzeby przyznawania świadczeń,
b) dochodów z alimentów,
c) dochodów z gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem przepisów dotyczących dzierżawy,
d) dochodów ze stypendiów,
e) dochodów z działalności gospodarczej,
f) dochodu utraconego i uzyskanego po ostatnich zmianach.


18.05.2017

Szkolenie z zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej

Dział Spraw Studenckich zaprasza pracowników dziekanatów na szkolenie dedykowane osobom zajmującym się świadczeniami pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, które przeprowadzi Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr.

Tematem są: Zasady przyznawania świadczeń pomocy materialnej pomocy materialnej dla studentów i doktorantów

Termin: 30 czerwca,

Czas trwania: 9:00 do 15:00,

Miejsce: Centrum Energetyki bud. C6 sala 108,

Liczba uczestników: do 30 osób,

Trener - praktyk, Certyfikat dla uczestników

Program szkolenia:

 • Regulacje prawne.
 • Ogólne zasady przyznawania świadczeń.
 • Poszczególne świadczenia pomocy materialnej i kryteria ich przydzielania.
 • Stypendium socjalne i zasady wyliczania dochodu w rodzinie studenta i doktoranta:
  • ogólne zasady wyliczania dochodu,
  • dochody z alimentów,
  • dochody z gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem przepisów dotyczących dzierżawy,
  • dochody ze stypendiów,
  • dochód utracony i uzyskany