06.06.2017

Stypendia Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu przyznane

Miło nam poinformować, że komisja stypendialna Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich przy Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie w składzie:

dr hab., prof. AGH Anna Siwik - Prorektor ds. Studenckich,

prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański,

dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz,

dr inż. Grzegorz Michta

przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z 6 wybranymi studentami naszej Uczelni, którzy aplikowali o przyznanie stypendium i spełniali warunki regulaminowe. W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego tj. analizy osiągnięć naukowych oraz rozmów z kandydatami, przyznano jednomyślnie 6 stypendiów jednorazowych, po 2 500zł każde. Łącznie rozdysponowano 15 000zł.

Tegorocznymi stypendystami Fundacji H. i T. Zielińskich zostali studenci następujących Wydziałów AGH:

Wydz. FiIS - 2 stypendia,

Wydz. WNiG - 2 stypendia,

Wydz. GiG - 1 stypendium,

Wydz. EiP - 1 stypendium.

Wręczenie dyplomów stypendystom odbędzie się w czasie uroczystego posiedzenia Senatu AGH, z okazji Inauguracji roku akademickiego 2017/2018, które odbędzie się w dniu 4 października 2017 roku.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Zainteresowanych informujemy, że kolejna szansa na ubieganie się o stypendium z Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich już w kwietniu 2018 roku.


29.03.2017

Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu

Fundusz Stypendialny im. Heleny i Tadeusza Zielińskich przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Fundacji Pomocy Edukacyjnej w Jarosławiu, działający w obecnej formie od kwietnia 2002 roku, ustanowiony został w 1992 roku w Jarosławiu przez śp. doc. dr. hab. inż. Zbigniewa Zielińskiego (1918-2003).

Celem Funduszu jest niesienie pomocy materialnej w postaci stypendiów i nagród dla uzdolnionej młodzieży osiągającej wybitne wyniki w trakcie studiów. O nagrodę mogą ubiegać się wszyscy spełniający warunki regulaminowe, również już nagrodzeni w poprzednich latach. Otrzymanie tego wyróżnienia świadczy o nieprzeciętnych osiągnięciach laureatów i powinno być pomocą w ich dalszej działalności naukowej i społecznej, a zarazem nagrodą za dotychczasowe wyniki.

Przewodniczącym Funduszu przy Akademii Górniczo-Hutniczej jest obecnie prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański.

Do pobrania:

Nowy regulamin i wniosek pomocy materialnej przyznawanej przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich

Link do strony fundacji