Własny Fundusz na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla doktorantów

Regulamin Własnego funduszu na stypendia za wyniki w nauce dla studentów oraz stypendia naukowe dla doktorantów wprowadzony w życie Zarządzeniem Rektora nr 19/2019

Formularz wniosku o przyznanie stypendium z WFnS (.pdf) - wniosek z możliwością edycji przy użyciu darmowego oprogramowania Adobe Acrobat Reader

Wniosek o przyznanie stypendium z WFnS (.docx)