Koła Naukowe Pionu Górniczego

Nr Koło Naukowe Opiekun Wydział
1. Aksjator dr inż. Henryk Ciurej, dr inż. Michał Betlej Górnictwa i Geoinżynierii
2. Budownictwa i Geomechaniki dr  inż. Daniel Wałach,  mgr inż. Justyna  Jaskowska-Lemańska Górnictwa i Geoinżynierii
3. Detonator mgr inż. Michał Dworzak Górnictwa i Geoinżynierii
4. Ekospirit dr inż. Małgorzata Pawul, dr inż. Waldemar Kępys Górnictwa i Geoinżynierii
5. Filar dr inż. Krzysztof Skrzypkowski, dr inż. Zbigniew Kuczera Górnictwa i Geoinżynierii
6. Inspektor dr inż. Artur Bator Górnictwa i Geoinżynierii
7. Kliwent dr inż. Marek Korzec, dr inż. Kazimierz Piergies Górnictwa i Geoinżynierii
8. Separator dr Anna Hołda, dr inż. Aldona Krawczykowska Górnictwa i Geoinżynierii
9. Skalnik mgr inż. Michał Patyk Górnictwa i Geoinżynierii
10. Zarządzanie mgr inż. Katarzyna Styk Górnictwa i Geoinżynierii
11. KNG Dahlta dr inż. Tadeusz Szczutko Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
12. KNGK Geoinformatyka dr inż.  Paulina Lewińska, dr inż. Stanisław Szombara Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
13. Ochrony Środowiska  dr inż. Robert Mazur, dr inż. Zbigniew Kowalewski Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
14. Inżynierii Ochrony Powietrza   dr inż. Robert Oleniacz, dr inż. Paweł Szczygłowski, dr inż. Marek Bogacki Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
15. AGH Drone Engineering  mgr inż. Tymoteusz Turlej Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
16. AGH Marines   dr inż. Bartłomiej Borkowski Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
17. Akustyki Architektonicznej  dr inż. Adam Pilch Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
18. Electrosonus dr inż. Tomasz Korbiel Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
19. Inżynierii Akustycznej  dr inż. Dorota Czopek, mgr inż. Daniel Tokarczyk Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
20. LabAcoustics dr inż. Paweł Pawlik Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
21. MechaniCAD dr inż. Wojciech Horak Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
22. Mechaników Energetyków  dr inż. Jerzy Wojciechowski Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
23. Mechaników Górników  dr hab. inż. Piotr Kulinowski Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
24. Nobel dr inż. Tomasz Krakowski Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
25. Żubr dr hab. inż. Janusz Piechowicz Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
26. KN Doktorantów AGH ECOnstruction dr inż. Sebastian Pakuła Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
27. Cosmodrill dr inż. Adam Jan Zwierzyński Wiertnictwa, Nafty i Gazu
28. Geowiert prof. dr hab. inż. Tomasz Śliwa, mgr inż. Anna Sojczyńska, mgr inż. Tomasz Kowalski Wiertnictwa, Nafty i Gazu
29. Nafta i Gaz  dr inż. Damian Janiga, dr inż. Tomasz Włodek Wiertnictwa, Nafty i Gazu
30. Zdrój mgr inż. Michał Maruta Wiertnictwa, Nafty i Gazu
31. Azymut dr inż. Jerzy Zasadni, mgr inż. Andrzej Świąder Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
32. Geofon  dr inż. Anna Kwietniak Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
33. Geologów dr hab. Jaroslav Prsek Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
34. Geoturystyka  dr Elżbieta Gałka, dr Justyna Kowal-Kasprzyk Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
35. Geos Informatica mgr inż. Kamil Szostek, dr inż. Aleksander Cianciara Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
36. Grzała dr inż. Mirosław Janowski Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
37. Hydro prof. dr hab. inż. Kajetan d’Obyrn Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
38. Kiwon  dr inż. Grzegorz Machowski Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
39. Rock&Oil dr Adam Kowalski Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
40. Sigma dr inż. Robert Kaczmarczyk Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
41. Strati dr inż. Michał Korbicki Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
42. KN Doktorantów Projekt Doktor  prof. dr hab. inż. Joanna Kulczycka Zarządzania
43. Audytor prof. dr hab. inż. Bogusława Bek – Gaik Zarządzania
44. Ekonometryk dr Jacek Wolak Zarządzania
45. Ekonomii dr hab. inż. Natalia Iwaszczuk Zarządzania
46. Kadra dr Wojciech Kowalik Zarządzania
47. Makler dr inż. Stanisław Urbański Zarządzania
48. Menadżer Jakości  dr inż. Bartosz Soliński Zarządzania
49. Menedżer Produkcji  prof. dr hab. inż. Wiktor Kubiński Zarządzania
50. Mentor dr inż. Jerzy Duda Zarządzania
51. Promote.Me dr  inż.  Ewa Prymon-Ryś Zarządzania
52. Sibud prof. dr hab. inż. Jerzy Mikulik Zarządzania
53. Transpeed dr hab. inż. Marek Karkula Zarządzania
54. Adamantium dr Wiktor Niemiec Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
55. Allchemia dr inż. Katarzyna Fendrych Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
56. Ceramika Artystyczna  dr hab. inż. Janusz Partyka, dr inż. Katarzyna Pasiut Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
57. Ceramit  dr inż. Łukasz Gołek Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
58. Nucleus dr inż. Juliusz Leszczyński Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
59. Żeli Betą  dr inż. Łukasz Kołodziej Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
60. Enactus dr Tomasz Piróg Humanistyczny
61. Itberies mgr inż. Jarosław Królewski Humanistyczny
62. Kulturoznawcze prof. dr hab. Zbigniew Pasek Humanistyczny
63. Studentów Socjologii  dr hab. Jacek Gądecki Humanistyczny
64. Modelowania w Finansach  prof. dr hab. inż. Maciej Skulimowski Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
65. Modelowania Finansowego  dr inż. Jerzy Dzieża Matematyki Stosowanej
66. Lider dr inż. Bożena Boryczko Metali Nieżelaznych