Zespół Obsługi Organizacji Studenckich

Regulamin  działalności  uczelnianych  organizacji  studenckich, organizacji doktorantów oraz stowarzyszeń uczelnianych w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie wprowadzony Zarządzeniem Nr 38/2019 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 9 września 2019 r.

Organizacje studenckie

W Akademii Górniczo-Hutniczej funkcjonuje ok. 30 organizacji studenckich, w których studenci mogą rozwijać swoje pasje sportowe, artystyczne, dziennikarskie, a także realizować różnorodne projekty.