28.09.2017

Szkolenie nt wyliczania dochodu rodziny studenta i doktoranta na potrzeby przyznawania stypendiów socjalnych


Dział Spraw Studenckich zaprasza pracowników zajmujących się pomocą materialną dla studentów i doktorantów do udziału w organizowanych warsztatach, których tematem jest

Wyliczanie dochodu rodziny studenta i doktoranta na potrzeby przyznawania stypendiów socjalnych ze szczególnym uwzględnieniem zmian prawa (KPA, ustawa o świadczeniach rodzinnych).

Terminy:

I grupa: 28.09 (czwartek) w godzinach 12-17

II grupa: 29.09 (piątek) w godzinach: 9-14

Max liczebność grup warsztatowych: do 20 osób

Miejsce szkolenia: sala konferencyjna ZNP, Pawilon C2, I piętro, pokój 120

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Osoba szkoląca: Pan Piotr Szumliński

Zgłoszenia drogą mailową na adres dorotami*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl

Organizator: Optima Centrum Rozwoju i Kształcenia Kadr s.c.

Każdy uczestnik otrzyma materiały merytoryczne oraz certyfikat.

Program szkolenia:

1. Regulacje prawne.

2. Kryteria przyznawania stypendium socjalnego .

3. Zasady wyliczania dochodu w rodzinie studenta i doktoranta

a) zmiany w zakresie wyliczania dochodu obowiązujące od 1 sierpnia 2017 r.
b) ogólne zasady wyliczania dochodu.

4. Rozwiązywanie zadań praktycznych z zakresu wyliczania dochodu w szczególności dotyczących:

a) ustalania składu rodziny na potrzeby przyznawania świadczeń,
b) dochodów z alimentów,
c) dochodów z gospodarstwa rolnego z uwzględnieniem przepisów dotyczących dzierżawy,
d) dochodów ze stypendiów,
e) dochodów z działalności gospodarczej,
f) dochodu utraconego i uzyskanego po ostatnich zmianach.