Stypendium SAPERE AUSO

Stypendia Małopolskiej Fundacji Stypendialnej SAPERE AUSO Już po raz dwunasty SAPERE AUSO - Małopolska Fundacja Stypendialna rozpoczyna nabór wniosków na stypendia dla uczniów i studentów.

Jak co roku, program stypendialny realizowany będzie przy znacznym wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego, które przekaże na ten cel 800.000 zł. O stypendia Fundacji ubiegać się mogą uczniowie i studenci posiadający szczególne osiągnięcia naukowe, sportowe lub artystyczne. Program przewiduje też oddzielną pulę na stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów i studentów niepełnosprawnych. Niezbędnym warunkiem ubiegania się o stypendium jest wysoka średnia ocen z poprzedniego roku szkolnego lub akademickiego oraz szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Termin składania dokumentów dla studentów – 31 października 2014 r.

Regulamin oraz formularz on-line wniosku stypendialnego dostępny jest na stronie Fundacji.

Wszelkich informacji na temat programu stypendialnego można zasięgnąć również telefonicznie, pod numerami: 12 633 09 86 i 603 31 32 65 oraz osobiście, w siedzibie Fundacji, przy Rynku Kleparskim 13/8.

Link do strony fundacji