Stypendia Fundacji Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. Ignacego Łukasiewicza

15.06.2015 r.

Stypendia fundowane przez Fundację Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa im. Ignacego Łukasiewicza. O stypendia mogą ubiegać się studenci Wydziałów: GiG, GGiOŚ, GGiIŚ, WNiG, EiP. 

1.06.2015 r. - Informacja o przyznanych stypendiach.

Link do strony fundacji