7.06.2018

Stypendia z Fundacji Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich przyznane!

Uprzejmie informujemy, że Komisja Stypendialna Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich przy AGH w Krakowie w składzie:

  • dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw. AGH - Prorektor ds. Studenckich,
  • prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański,
  • dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz,
  • prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz
  • dr inż. Grzegorz Michta

przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z 11 wybranymi z grupy aplikujących o przyznanie stypendium studentami naszej Uczelni, którzy spełniali warunki regulaminowe.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego tj. analizy osiągnięć naukowych oraz rozmów z kandydatami, przyznano jednomyślnie 5 stypendiów jednorazowych, po 3000 zł każde.

Tegorocznymi stypendystami Fundacji H. i T. Zielińskich zostali niżej wymienieni studenci AGH:

  • Joanna Węgrzyn - studentka III roku pierwszego stopnia Wydziału IMiIP
  • Ilona Tomkowicz - studentka II roku pierwszego stopnia Wydziału EAIiIB
  • Łukasz Janeczko - student II roku pierwszego stopnia Wydziału IEiT
  • Julitta Bartolewska - studentka III roku pierwszego stopnia Wydziału IMiR
  • Dariusz Dziubacki - student I roku drugiego stopnia Wydziału GGiOŚ

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!


28.03.2018

Stypendium Zielińskich

Wszystkich zainteresowanych ubieganiem się o stypendium Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich zapraszamy do zapoznania się z pismem Pani Prorektor ds. Studenckich prof. nadzw. dr hab. Anny Siwik.

Pismo Pani Prorektor ds. Studenckich

Regulamin przyznawania stypendiów przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich

Wniosek o przyznanie studentowi AGH stypendium z Fundacji Zielińskich

Jednocześnie informujemy, że termin składania wniosków upływa 30 kwietnia br.


06.06.2017

Stypendia Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu przyznane

Miło nam poinformować, że komisja stypendialna Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich przy Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie w składzie:

dr hab., prof. AGH Anna Siwik - Prorektor ds. Studenckich,

prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański,

dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz,

dr inż. Grzegorz Michta

przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z 6 wybranymi studentami naszej Uczelni, którzy aplikowali o przyznanie stypendium i spełniali warunki regulaminowe. W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego tj. analizy osiągnięć naukowych oraz rozmów z kandydatami, przyznano jednomyślnie 6 stypendiów jednorazowych, po 2 500zł każde. Łącznie rozdysponowano 15 000zł.

Tegorocznymi stypendystami Fundacji H. i T. Zielińskich zostali studenci następujących Wydziałów AGH:

Wydz. FiIS - 2 stypendia,

Wydz. WNiG - 2 stypendia,

Wydz. GiG - 1 stypendium,

Wydz. EiP - 1 stypendium.

Wręczenie dyplomów stypendystom odbędzie się w czasie uroczystego posiedzenia Senatu AGH, z okazji Inauguracji roku akademickiego 2017/2018, które odbędzie się w dniu 4 października 2017 roku.

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Zainteresowanych informujemy, że kolejna szansa na ubieganie się o stypendium z Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich już w kwietniu 2018 roku.


29.03.2017

Fundacja Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu

Fundusz Stypendialny im. Heleny i Tadeusza Zielińskich przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie Fundacji Pomocy Edukacyjnej w Jarosławiu, działający w obecnej formie od kwietnia 2002 roku, ustanowiony został w 1992 roku w Jarosławiu przez śp. doc. dr. hab. inż. Zbigniewa Zielińskiego (1918-2003).

Celem Funduszu jest niesienie pomocy materialnej w postaci stypendiów i nagród dla uzdolnionej młodzieży osiągającej wybitne wyniki w trakcie studiów. O nagrodę mogą ubiegać się wszyscy spełniający warunki regulaminowe, również już nagrodzeni w poprzednich latach. Otrzymanie tego wyróżnienia świadczy o nieprzeciętnych osiągnięciach laureatów i powinno być pomocą w ich dalszej działalności naukowej i społecznej, a zarazem nagrodą za dotychczasowe wyniki.

Przewodniczącym Funduszu przy Akademii Górniczo-Hutniczej jest obecnie prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański.

Do pobrania:

Regulamin przyznawania stypendiów przez Fundację Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich

Wniosek o przyznanie studentowi AGH stypendium z Fundacji Zielińskich

Link do strony fundacji