Stypendium Funduszu im. Staszica

Fundusz Stypendialny im. Stanisława Staszica przy Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie przeznaczony jest na pomoc materialną dla studentów studiów stacjonarnych w AGH, pochodzących z krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a także z krajów rozwijających się (wytypowanych przez Radę Funduszu), i niepobierający innych świadczeń stypendialnych, z wyłączeniem stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Kwalifikacja kandydatów na stypendystów przeprowadzana jest odrębnie w dwóch grupach:

1) w grupie A, tj. grupie studentów ubiegających się o stypendium za osiągnięcia w nauce,

2) w grupie B, tj. grupie studentów ubiegających się o stypendium w związku z trudną sytuacją życiową.

Do pobrania:

Zarządzenie Rektora nr 44 z 2013r.

Załącznik nr 1 - Regulamin przyznawania stypendiów z Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Staszica

Wniosek

Załącznik nr 2 - Kompetencje i zasady funkcjonowania Rady Funduszu Stypendialnego im. Stanisława Staszica