Przetargi DSS

1. PRZETARG NA TRANSPORT - ROZSTRZYGNIĘTY

Uprzejmie informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na wynajem autobusu i busa na przewóz studentów dla Działu Spraw Studenckich wygrała firma:

Przewóz Osób, A. Żuławiński, 32-410 Dobczyce, ul. Kingi 6.

Zgodnie z umową: KC-zp.272-40/18 - cena netto za 1 km trasy w kraju
wynosi 4,02 zł. Do tej ceny należy doliczyć podatek w wysokości 8%.
Cena netto za 1 km trasy za granicą wynosi 4,49 zł.

W celu skorzystania z PRZETARGU NA TRANSPORT należy:

złożyć preliminarz do DSS wraz ze specyfikacją (trasa, godzina wyjazdu, miejsce podstawienia autobusu/busa, ilość autobusów/busów, ilość osób) najpóźniej na 7 dni przed wyjazdem.

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość wyceny usługi transportowej przez firmę przed złożeniem preliminarza. W tym celu należy przesłać specyfikację na adres: sochacka*;^$%^&;%&W@agh.edu*<^\...pl. Po konsultacji z firmą otrzymają Państwo informację na jaką kwotę firma wyceni Państwa wyjazd.

Umowa z firmą

Zamówienie

 

2. PRZETARG NA MATERIAŁY PROMOCYJNE - w toku

 Otwarcie przetargu w dniu 15 marca br.

 

3. PRZETARG NA DRUK - w toku

Firma, która złożyła najkorzystniejszą ofertę nie uzupełniła w wymaganym terminie dokumentów. W związku z powyższym wysłano zawiadomienie o uzupełnienie dokumentów do firmy, która ma drugą najkorzystniejszą ofertę.