Organizacje studenckie

W Akademii Górniczo-Hutniczej funkcjonuje ok. 30 organizacji studenckich, w których studenci mogą rozwijać swoje pasje sportowe, artystyczne, dziennikarskie, a także realizować różnorodne projekty.