Wyniki konkursu "Grant Rektora 2020"

Ogłoszenie wyników konkursu - 10 grudnia roku poprzedzającego realizację projektu.