Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2016, poz.1842 z późn. zm.)

Regulamin ŚPM

Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 1 września 2016r. wraz z złącznikami. Wprowadzony Zarządzeniem Nr 32/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 1 września 2016 r.

Aktualizacja Regulaminu ŚPM

Nowe Zarządzenie Rektora nr 46/2017 z dnia 2 października 2017r. zmieniające Zarządzenie Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej z dnia 1 września 2016 roku Nr 32/2016
w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

Link do Zarządzenia https://dok.agh.edu.pl/doc.php?typ=11&nr=0&sort=datar

Statut AGH

Statut oraz wyciąg ze statutu Akademii Górniczo Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie

Inne regulaminy

Regulamin studiów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 01.10.2015 r.

Regulamin konkursu "Grant Rektorski"