05.10.2017

Zarządzenie Rektora Nr 46/2017 z dnia 2 października br


Ukazało się  nowe Zarządzenie Rektora zmieniające Zarządzenie Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej z dnia 1 września 2016 roku Nr 32/2016
w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

Link do Zarządzenia https://dok.agh.edu.pl/doc.php?typ=11&nr=0&sort=datar