20.07.2017

Informacja dla kandydatów na studia w AGH


Osoby zainteresowane ubieganiem się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów AGH w roku akademickim 2017/18 zapraszamy do zapoznania się z ogólnymi informacjami dostępnymi tutaj

W celu ubiegania się o stypendium socjalne, stypendium specjalne dla niepełnosprawnych oraz zapomogę losową, Student zobowiązany jest złożyć wniosek elektroniczny, dostępny na koncie Studenta w systemie Wirtualna Uczelnia.

O możliwości zalogowania się do systemu zostaną Państwo poinformowani odrębnym mailem (podanym w systemie e-rekrutacja) na początku września. Do zalogowania się na indywidualne konto studenta w Wirtualnej Uczelni niezbędny jest PESEL i numer albumu, który zostanie nadany przez Uczelnię w stosownym czasie. Po zalogowaniu do Wirtualnej Uczelni należy wypełnić elektroniczny wniosek, wydrukować, podpisać i dostarczyć (można wysłać pocztą) wraz z kompletem wymaganych dokumentów do dziekanatu właściwego Wydziału.

W trosce o sprawne załatwienie sprawy i terminową wypłatę świadczeń gorąco apelujemy o kompletowanie dokumentów najszybciej jak to jest możliwe, najlepiej w okresie lipiec-sierpień. Wykaz wymaganych dokumentów znajdą Państwo tutaj

W razie niejasności prosimy o kontakt z Państwa dziekanatem kierunku, na który dokonaliście Państwo wpis. Dane kontaktowe znajdują się na stronie Państwa Wydziału.