29.06.2018

Tytuł AS-a AGH przyznany!


Miło nam poinformować, że Kapituła Funduszu Stypendialnego "Absolwenci Studentom" zgodnie z Zarządzeniem Rektora AGH Nr 23/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. wyłoniła spośród studentów ostatniego semestru studiów stacjonarnych II stopnia najwybitniejszego studenta AGH – AS-a AGH.

AS AGH to najwybitniejszy student, który terminowo realizuje studia, osiąga wysoką średnią ocen, uzyskuje stypendia za wyniki w nauce i posiada wybitne osiągnięcia naukowe w postaci publikacji w punktowanych czasopismach oraz patenty.

Tytuł AS-a AGH oraz specjalne stypendium otrzymał Inżynier Piotr Rzeszut, student II roku studiów drugiego stopnia Wydziału Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji, kierunku Elektronika i Telekomunikacja.

Serdecznie gratulujemy Zwycięzcy i życzymy wielu dalszych osiągnięć w działalności naukowej i życiu osobistym.

W tym roku po raz trzeci przyznano tytuł AS-a AGH. W 2016 roku otrzymał go student Wydziału IMiC, w 2017 roku studentka Wydziału WNiG.