19.06.2018

Terminy składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2018/2019

W tabeli przedstawiamy terminy składania wniosków o poszczególne świadczenia


Rodzaj świadczeniaTermin składania wnioskówMiejsce składania wniosków

Stypendium socjalne ze zwiększeniem z tytułu zakwaterowania

1 października 2018 r.

Dziekanaty Wydziałów

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych

1 października 2018 r.

Dziekanaty Wydziałów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów I roku - olimpijczyków

5 października 2018 r.

Dziekanaty Wydziałów

Stypendium rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe

5 października 2018 r.

Dział Spraw Studenckich

Stypendium rektora dla najlepszych studentów za średnią ocen

12 października 2018 r.

Dziekanaty Wydziałów