07.06.2018

Stypendia z Fundacji Edukacyjnej dla Młodzieży im. Heleny
i Tadeusza Zielińskich przyznane!


Uprzejmie informujemy, że Komisja Stypendialna Fundacji Pomocy Edukacyjnej dla Młodzieży im. H. i T. Zielińskich przy AGH w Krakowie w składzie:

  • dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw. AGH - Prorektor ds. Studenckich,
  • prof. dr hab. inż. Bronisław Barchański,
  • dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz,
  • prof. dr hab. inż. Maciej Mazurkiewicz
  • dr inż. Grzegorz Michta

przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z 11 wybranymi z grupy aplikujących o przyznanie stypendium studentami naszej Uczelni, którzy spełniali warunki regulaminowe.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego tj. analizy osiągnięć naukowych oraz rozmów z kandydatami, przyznano jednomyślnie 5 stypendiów jednorazowych, po 3000 zł każde.

Tegorocznymi stypendystami Fundacji H. i T. Zielińskich zostali niżej wymienieni studenci AGH:

  • Joanna Węgrzyn - studentka III roku pierwszego stopnia Wydziału IMiIP
  • Ilona Tomkowicz - studentka II roku pierwszego stopnia Wydziału EAIiIB
  • Łukasz Janeczko - student II roku pierwszego stopnia Wydziału IEiT
  • Julitta Bartolewska - studentka III roku pierwszego stopnia Wydziału IMiR
  • Dariusz Dziubacki - student I roku drugiego stopnia Wydziału GGiOŚ

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!