06.11.2018

Stypendia Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia zostały przyznane!


Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia przyznała na rok akademicki 2018/2019 stypendia dla 60 studentów I roku studiów pierwszego stopnia w AGH.

Najwięcej stypendiów przyznano studentom z Wydziału IEiT - 13 stypendiów oraz z Wydziału EAIiIB - 10 stypendiów.

Stypendystom gratulujemy pozytywnego rozpatrzenia wniosków.