11.09.2018

Spotkanie z Panią Prorektor ds. Studenckich


Serdecznie zapraszamy Prodziekanów ds. Studenckich oraz pracowników dziekanatów, którzy zajmują się pomocą materialną na spotkanie z Panią Prorektor ds. Studenckich

Termin: 28 września, godz. 10:00

Miejsce: Centrum Energetyki, sala 307/308