13.11.2015

Informacje 2015


13.11.2015 r. - Informacja dotycząca Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia.

10.11.2015 r. - Informacja o zasadach przyznawania studentom i doktorantom AGH jednorazowego stypendium z tytułu posiadania dziecka.

30.10.2015 r. - Informacja o dodatkowych kryteriach ocen wniosków o stypendium Rektora AGH dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe.

30.10.2015 r. - Informacja dotycząca stypendium Rektora AGH z tytułu osiągnięć naukowych i artystycznych.

16.10.2015 r. - Informacja dotycząca wysokości świadczeń finansowych z Funduszu Pomocy Materialnej w semestrze zimowym.

13.10.2015 r. - Informacja dotycząca kredytów bankowych dla studentów.

01.10.2015 r. - Informacja dotycząca zasad przyznawania stypendium Rektora dla najlepszych studentów. Wnioski należy składać w dziekanatach wydziałów w terminie do 12.10.2015r.

01.10.2015 r. - Pojawił się nowy Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie. Regulamin dostępny jest w zakładce "Akty prawne".

18.09.2015 r. - Informacja dotycząca stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów. Zachęcamy również do informacjami na temat stypendium dostępnymi na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

01.07.2015 r. - Informacja dotycząca regulaminu konkursu „Grant Rektorski” na dofinansowanie projektu realizowanego przez studenckie koło naukowe AGH. Formularze do pobrania znajdą Państwo w zakładce "Pobieranie".

01.07.2015 r. - Informacja dotycząca rozstrzygnięcia stypendiów z Funduszu Stypendialnego Fundacji Pomocy Edukacyjnej Dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu.

15.06.2015 r. - Informacja dotycząca stypendiów fundowanych przez PGNiG. O stypendia mogą ubiegać się studenci Wydziałów: GiG, GGiOŚ, GGiIŚ, WNiG, EiP.

17.03.2015 r. - Informacja dotycząca świadczeń z Funduszu Stypendialnego Fundacji Pomocy Edukacyjnej Dla Młodzieży im. Heleny i Tadeusza Zielińskich w Jarosławiu. Termin składania wniosków w bieżącej edycji upływa 30 kwietnia 2015r.

26.02.2015 r. - informacja dotycząca świadczeń pomocy materialnej w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015

09.02.2015 r. - Informacja dotycząca stypendiów Fundacji Bankowej im. dr Mariana Kantona. Informacje o procedurze przyznawania stypendium dostępne są w zakładce Stypendium Kantona. Termin składania wniosków upływa 09.03.2015 r.

16.01.2015 r. - Miło nam poinformować, że w trwającym roku akademickim 2014/2015 aż 7 studentów Akademii Górniczo-Hutniczej zostało wyróżnionych stypendiami Małopolskiej Fundacji Stypendialnej SAPERE AUSO. Ponadto 7 studentów z naszej Uczelni zostało laureatami konkursu o Nagrodę Małopolskich Dworców Autobusowych S.A. „Podróżne Innowacje”, a 5 absolwentów uzyskało nagrody główne w konkursie na najlepsze prace magisterskie z zakresu edukacji ekologicznej i ochrony środowiska, finansowanych przez wspomnianą Fundację. Zachęcamy do zapoznania się z programami stypendialnymi i konkursami organizowanymi przez Fundację SAPERE AUSO oraz z zasadami starania się o stypendia i nagrody. Chętnych odsyłamy na stronę fundacji www.sapereauso.org bądź do siedziby mieszczącej się w Krakowie, przy ulicy Rynek Kleparski 13/8, tel./faks +48 12 633 09 86, e-mail: fundacja*;^$%^&;%&W@sapereauso*<^\...org