04.11.2016

Informacje 2016


4.11.2016 - Załącznik nr 1 do Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Profesora Adama M. Dziewońskiego

4.11.2016 - Regulamin Funduszu Stypendialnego im. Profesora Adama M. Dziewońskiego

4.11.2016 - Zarządzenie nr 41/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 4 listopada 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funduszu Stypendialnego im. Profesora Adama M. Dziewońskiego.

25.10.2016 - Informacja dotycząca składania wniosków o stypendium Rektora AGH z tytułu osiągnięć naukowych, sportowych i artystycznych.

13.10.2016 - Wysokość świadczeń finansowanych z dotacji na pomoc materialną w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.

03.10.2016 - Stypendium Rektora AGH dla I roku.

03.10.2016 - Informacja o stypendiach Rektora AGH 2016 wraz z tabelą dla każdego roku, kierunku i trybu studiów.

21.09.2016 - Zgłoszenie kandydatury do stypendium ministra.

21.09.2016 - Nowe rozporządzenie ministra w sprawie kredytów i pożyczek.

21.09.2016 - Procedura w sprawie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia.

12.09.2016 - Nowe oświadczenia dot. dochodów, ubezpieczenia, ryczałtu i samodzielności finansowej są do pobrania w sekcji oświadczenia.

1.09.2016 - Pismo Prorektora ds. Studenckich do Prodziekanów ds Studenckich Wydziałów AGH

1.09.2016 r. - Regulamin świadczeń pomocy materialnej dla studentów Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie wraz z złącznikami, wprowadzony Zarządzeniem Nr 32/2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 1 września 2016 r.

17.05.2016 r. - Wzór statutu UOD (uczelnianej organizacji doktorantów)

17.05.2016 r. - Wzór statutu Koła Naukowego Doktorantów

17.05.2016 r. - Wzór statutu UOS (uczelnianej organizacji studenckiej)

17.05.2016 r. - Wzór statutu Studenckiego Koła Naukowego

16.03.2016 r. - Zaproszenie na VI ogólnopolskie forum studenckich kół naukowych.

16.03.2016 r. - Informacja dotycząca dot. VI ogólnopolskiego forum studenckich kół naukowych.

16.03.2016 r. - Informacja dotycząca weekendowych bezpłatnych warsztatów i spotkań z praktykami nowych technologii i start-upów.

18.02.2016 r. - Informacja dotycząca przyznawania i wypłaty świadczeń pomocy materialnej w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016.