25.02.2019

Limity i min. średnie ocen dla stypendiów rektora w semestrze letnim roku akademickiego 2018/19

Limit i średnia ocen do stypendiów rektora - dotyczy studiów drugiego stopnia rozpoczynających się od semestru letniego 2018/19.


Pismo Pani Prorektor ds. Studenckich, dr hab. Anny Siwik, prof. nadzw. wraz z tabelą z limitami i min. średnimi ocen dla I semestru studiów II stopnia