13.11.2015

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia

W dniu 8 października 2015 roku zostało podpisane porozumienie o współpracy między  Fundacją Edukacyjną im. Jerzego Juzonia z siedzibą w Warszawie i Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie.

Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia jest instytucją, której celem jest wspieranie młodych ludzi rozpoczynających studia i pochodzących ze wsi i małych miasteczek, poprzez przyznawanie stypendiów studentom studiów stacjonarnych z obszarów wiejskich lub miast liczących poniżej trzydzieści tysięcy mieszkańców.

W IV Edycji 2015/2016 Fundacja przyznała stypendia dla 49 studentów pierwszego roku AGH.

Organizatorzy przyznają około 500 stypendiów dla studentów przyjętych pierwszego roku uczelni w wysokości 5390 zł każde.

Co roku w okresie letniej rekrutacji na studia w ramach ogłoszonego przez Fundację konkursu, trwa nabór wniosków na stypendia dla studentów.

Szczegółowe informacje na stronie Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia


10.11.2015

Zasady przyznawania studentom i doktorantom AGH jednorazowego stypendium z tytułu posiadania dziecka

Link....


30.10.2015

Dodatkowe kryteria ocen wniosków dla najlepszych studentów

Informacja o dodatkowych kryteriach ocen wniosków o stypendium Rektora AGH dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe.

Link...

Stypendium Rektora AGH z tytułu osiągnięć naukowych i artystycznych

Link...


16.10.2015

Wysokość świadczeń finansowych z Funduszu Pomocy Materialnej w semestrze zimowym

Link...


13.10.2015

Kredyt bankowy dla studentów

Link...


01.10.2015

Zasady przyznawania stypendium Rekora AGH dla najlepszych studentów