12.07.2017

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów na rok akademicki 2017/2018


Stypendium ministra za wybitne osiągnięcia w nauce i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia sportowe mogą otrzymać studenci studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Jest to pomoc materialna ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie państwa.

Szczegółowe informacje nt stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe