28.06.2017

Wybór najwybitniejszego studenta AGH


Uprzejmie informujemy, że Kapituła Funduszu Stypendialnego "Absolwenci Studentom" zgodnie z Zarządzeniem Rektora AGH Nr 23/2016 z dnia 1 czerwca 2016 r. wyłoniła spośród studentów ostatniego semestru studiów stacjonarnych II stopnia najwybitniejszą studentkę AGH. Tytuł AS-a AGH oraz stypendium specjalne w wysokości 10 000,00 zł otrzymała Pani inż. Edyta Mikołajczak, studentka Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu.