08.03.2018

Szkolenie dla studentów - II edycja


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zapowiedzią podczas szkolenia dla studentów w dniu 26 stycznia, został ustalony termin II edycji szkolenia.

Szkolenie odbędzie się 20 marca br. w godzinach 13:30 - 15:30 w sali audytoryjnej U2.

Program szkolenia:

1. Powitanie Pani Rektor, słowo do studentów.

2. Wystąpienie Pana Dyrektora Dominika Kowala - informacje na temat działalności CTT/INNOAGH.

3. Wystąpienie Pana Kierownika Grzegorza Nizioła  na temat procedur zakupów zagranicznych.

4. Wystąpienie Pani Małgorzaty Waligórskiej na temat procedur zamówień publicznych (poprosiłam Panią Małgosię by skupiła się na tej części procedur, które dotyczą studentów).

5. Wystąpienie Pań: Sylwii Cygan-Koreckiej i Magdaleny Grotowskiej z DWZ na temat procedur wyjazdów zagranicznych.

Serdecznie zapraszamy!

Zespół DSS


Prezentacje ze szkolenia:

Procedury dotyczące wyjazdów zagranicznych

Stosowanie Prawa zamówień publicznych - prawa i obowiązki wynikające z regulacji wewnętrznych AGH