05.06.2019

Stypendia z Fundacji im. H. i T. Zielińskich przyznane!


Uprzejmie informujemy, że Komisja Stypendialna przy AGH w składzie:

  • Prorektor ds. Studenckich - dr hab. Anna Siwik, prof. nadzw. AGH,
  • Prof. dr hab. inż Bronisław Barchański,
  • Dr inż. Kamila Wawrzyniak-Guz,
  • Dr inż. Grzegorz Michta

spośród złożonych przez studentów AGH wniosków o przyznanie stypendium z Fundacji im. Heleny i Tadeusza Zielińskich wytypowała do rozmowy  kwalifikacyjnej studentów posiadających wybitne osiągnięcia naukowe oraz spełniających warunki regulaminowe.

W wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego Komisja przyznała jednomyślnie stypendia jednorazowe dla 5 studentów,
na łączną kwotę 15 100 zł.

Tegorocznymi stypendystami Fundacji H. i T. Zielińskich zostali niżej wymienieni studenci AGH:

  • Mirosław Cholewa - student II roku drugiego stopnia Wydziału GiG
  • Joanna Węgrzyn - studentka I roku drugiego stopnia Wydziału IMiIP
  • Jan Wilczek  - student II roku pierwszego stopnia Wydziału IEiT
  • Julitta Bartolewska - studentka I roku drugiego stopnia Wydziału IMiR
  • Iwona Mika - studentka I roku drugiego stopnia Wydziału GGiOŚ

Wszystkim Laureatom serdecznie gratulujemy!

Zapraszamy chętnych studentów do aplikowania o przyznanie stypendium w kolejnej edycji.

Wnioski będzie można składać w terminie do 30 kwietnia 2020 roku.