18.10.2017

Stypendia rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe


Studentów zainteresowanych składaniem wniosków o stypendia rektora dla najlepszych studentów za osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe, prosimy o zapoznanie się z komunikatem Pani Rektor oraz z ustalonymi kryteriami przyznawania tych stypendiów.

Skan komunikatu Pani Rektor znajduje się poniżej: